Er du en dygtig økonom med interesse for international projektøkonomi og evt. kendskab til sundhedsøkonomi?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Så vil vi gerne høre fra dig!

Forskningsenheden i Staben på Sjællands Universitetshospital varetager Region Sjællands internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Vi understøtter projekterne med bl.a. kommunikation, kvalitative analyser, projektledelse, økonomistyring og sundhedsøkonomi. Forsknings- og udviklingsprojekterne omfatter alt lige fra nye behandlings- og forebyggelsesmetoder til optimering af nuværende behandlinger og procedurer.

Vi er partner på flere dansk-svenske og dansk-tyske projekter i EU Interreg-programmet. Vi udarbejder løbende nye projektansøgninger til EU’s fonde for at opnå økonomisk støtte til nye spændende internationale projekter.

Din nye stilling

Samarbejdet med forskerholdet og håndtering af projektøkonomien i dine projekter er helt central i dit nye job. Projektporteføljen fordeles blandt vores økonomer, og du vil indgå i et team, hvor I er back-up for hinanden. Du vil få selvstændigt ansvar for flere af vores projekter. Dette indebærer både den løbende økonomistyring af projektbevillingen, rapportering til fondsgiver og revision af projektregnskabet – og ikke mindst det løbende samarbejde med projektpartnere og kolleger.

I ansøgningsfaserne vil du indgå i en projektgruppe, hvor bl.a. skal bidrage til udarbejdelsen af projektbudgettet. Indeholder projektet sundhedsøkonomi vil du have mulighed for at byde ind på f.eks. definitionen af en relevant sundhedsøkonomisk problemstilling til projektet, gennemføre analysen og publicere resultaterne i samarbejde med danske og udenlandske forskere i sundhedsøkonomi. Da sundhedsøkonomi er et nyt arbejdsområde for Forskningsenheden, vil du have mulighed for at deltage i opbygningen af dette område, samt etablere nye relationer til forskere og andre med interesse for de sundhedsøkonomiske aspekter i vores projekter.

Du kan forvente at komme til at beskæftige dig med følgende:

 • Udarbejdelse af budgetter til EU-fondsansøgninger.
 • Rapportering på projektøkonomi til EU-fonde.
 • Rapportering på projektøkonomi fra de enkelte projektpartnere og konsolidering heraf til et samlet projektregnskab.
 • Løbende dialog med EU-fondenes sekretariater fx om retningslinjer, herunder formidling heraf til projektpartnere.
 • Løbende samarbejde og sparring med projektpartnere samt kolleger.
 • Indgå i den almene økonomistyring på de forskellige projekter.
 • Samarbejde med revisor ved aflæggelse af regnskab på projekterne.
 • Medvirke ved videreudvikling af eksisterende processer og økonomistyring på projekter.
 • Beregninger af potentielle besparelser og omkostninger ved nye tiltag i sundhedsvæsenet.
 • Definere relevante sundhedsøkonomiske problemstillinger til nye forsknings- og udviklingsprojekter
 • Diverse ad-hoc opgaver og deltagelse i forskellige events i forbindelse med projekterne.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Mulighed for at arbejde med international forskning og udvikling i sundhedsvæsenet til stor gavn for patienter.
 • Arbejdsdage med stor variation. Vi beskæftiger os med alt fra øjensygdomme til forebyggende motion og banebrydende kræftbehandling. Du kommer i berøring med mange forskellige projekter og vil være i kontakt med mange forskellige projektpartnere i både Danmark og udlandet.
 • En social arbejdsplads med kolleger, der har forskellig uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund.
 • En fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde.

Dine kvalifikationer:

 • Kandidatgrad i økonomi, sundhedsøkonomi eller anden relevant uddannelse.
 • Erfaring med projektøkonomi og samarbejder på tværs af organisationer. Har du indblik i, interesse for eller erfaring med sundhedsøkonomi er det en fordel, men ikke et krav.
 • Kendskab til forskningsverdenen er en fordel, ideelt set på sundhedsområdet.
 • Gode sprogkundskaber. Du taler og skriver dansk flydende, engelsk på højt niveau, og kan forstå de skandinaviske sprog. Kendskab til tysk er et plus.
 • Gode samarbejdsevner og interkulturelle egenskaber er vigtigt, da vi har mange partnere i både Danmark og udlandet.

Praktisk info:

Ansøgere til stillingen bedes fremsende ansøgning og CV via vores rekrutteringssystem ved at klikke på knappen ”søg jobbet”.

Stillingen er en fuldtidsstilling og vil blive aflønnet efter reglerne om Ny løn iht. gældende overenskomst. Region Sjælland har vedtaget en ny personalepolitik som i større omfang giver mulighed for hjemmearbejde såfremt dette er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Det er en 3-årig tidsbegrænset stilling med mulighed for forlængelse, og du bliver ansat i Forskningsenheden i Staben ved Sjællands Universitetshospital. Du får din daglige gang på Lykkebækvej 2, 4600 Køge.

Tiltrædelse snarest mulig, da vi har nye spændende projekter på vej.

For mere information om stillingen kan enhedschef Søren Tvilsted kontaktes: 2151 9069 / sotv@regionsjaelland.dk.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/jobside?hr=show-job/35046&linkref=15516&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5838630

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet