Nyheder fra Køge

18 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Køge og omegn

Job tilbydes:
Pædagog søges
Moseengens Børnehus søger en pædagog snarest mulig. Til børnehaven søger vi en frisk pædagog til en stilling på 33 timer om ugen. Så er du uddannet pædagog og har fagligheden i orden, har du mulighed for en fast stilling i Moseengens Børnehus. Moseengens Børnehus er en integreret institution med plads til 24 børn i vuggestuen og 44 i børnehaven. Vores daglige åbningstid er fra kl. 6.30 til 17.00. Institutionen ligger i et tæt bebygget boligområde nær ved Ølby station. Vi lægger stor vægt på at være en personalegruppe, der har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til arbejdet, menneskelig rummelighed, samt evner til at se muligheder og turde gribe dem. Vi har fokus på at skabe god læring og trivsel hos børn og voksne. Vi arbejder med at udvikle vores læringsmiljøer og skabe nærvær, sammen med børnene. I huset arbejder vi med alle læreplanstemaer hen over året, ud fra vores årshjul og med særlig fokus på sprog, krop og bevægelse. Institutionen blev idrætscertificeret i 2015 og vores aktiviteter ligger i hal og springcenter en gang ugentlig. Vi kan tilbyde en arbejdsplads i konstant bevægelse og udvikling, hvor vi brænder for arbejdet med stor pædagogisk faglighed og engagement. Vi arbejder struktureret i mindre grupper med fokus på det sprogstimulerende børnemiljø og børns fællesskaber. Vi er en personalegruppe som: Har stor faglig bevidsthed og erfaring Har en anerkende tilgang og åbenhed til hinanden Arbejder sammen på tværs af huset Tager ansvar og initiativer Er omstillingsparat og fleksibel i dagligdagen Som har en sund humor Udviser glæde ved arbejdet Vi søger en pædagog som: Er uddannet pædagog og faglig velfunderet Har erfaring indenfor det pædagogiske felt I dagligdagen kan bidrage med at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse Har gode samarbejdskompetencer og som kan give og tage imod fagligt indspark Kan tage selvstændigt ansvar og initiativer Som er aktiv, engageret og kan reflektere åbent over egen og husets pædagogiske praksis Har energi og vilje til at indgå i berigende samarbejde med personale, forældre og øvrige samarbejdspartnere i arbejdet med børnene Er i stand til at arbejde i et multikulturelt børnehus og gerne erfaring med sprogstimulering Er god til at udtrykke sin faglige holdning og kunne formulere sig skriftlig Må gerne have viden og kompetencer indenfor krop og bevægelse Ansøgningsfrist: løbende kl.12.00 Vi holder ansættelsessamtaler løbende Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst: Hanne Hildebrandt Dagtilbudsleder Tlf.: 56676955 Mobil:24943139 Hanne.hildebrandt@koege.dk Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV. Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.
Køge Kommune
Indrykket 20. september på JobNet
Job tilbydes:
Leder til PPR Køge
Inkluderende fællesskaber og sparring med interne og eksterne. Brænder du for at udvikle børnefællesskaber og inkluderende læringsmiljøer, som kan sikre bedst mulige deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn og unge? Så er stillingen som leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Køge Kommune måske noget for dig. .Vi søger en faglig stærk og samlende PPR leder, som skal fortsætte det tværfaglige og forebyggende arbejde med de forskellige fagligheders kernekompetence og kerneopgaver i fokus. I Køge Kommune lægges der vægt på, at PPR er tæt på almenområdet og har et godt samarbejde med det specialiserede børnesocialområde for på denne måde at få de optimale løsninger for børnene og deres familier. PPR i Køge Kommune er en velfungerende afdeling med 32 medarbejdere (bestående af psykologer, talehøre-lærere, fysio- og ergoterapeuter, en småbørns-, en inklusions- og en læsekonsulent samt 2 administrative medarbejdere). PPR har et tæt samarbejde med dagtilbud, skoler og Familieafdelingen om forebyggende indsatser og inkluderende fællesskaber. PPR-lederens opgave PPR-lederen har ansvaret for at drifte og udvikle området i tæt dialog med cheferne og direktøren i Børne- og Uddannelsesforvaltningen. PPR-lederen skal indgå i diverse tværfaglige arbejdsgrupper for at sikre den faglige udvikling i et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv. PPR-lederen skal have en anerkendende og dialogbaseret tilgang til medarbejderne i PPR og skal styrke den faglige udvikling, afdelingens kultur og medarbejdernes trivsel. Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet en Sammenhængende Børne- og Ungepolitik med fire overordnede principper, der skal skabe en sammenhæng uanset om det er på almenområdet eller på det specialiserede børnesocialområde. De fire principper er: Det gode børne- og ungeliv i meningsfulde fællesskaber i hverdagslivet tidlig forebyggelse og indsats partnerskab – inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket fælles ansvar for en sammenhængende indsats. Ledelsesmæssige opgaver De ledelsesmæssige opgaver er mangfoldige og nogle af de væsentligste er: Fastholde og udbygge PPRs faglige kvalitet i løsning af opgaver Personaleledelse og sikring af medarbejdernes faglige udvikling og trivsel Vedholdende fokus på at inklusionen fortsat er i top og er en aktiv del af skolernes mindset og hverdag Vedholdende fokus på at ressourcerne anvendes i et forebyggelsesperspektiv, hvor tidlig indsats og øget inklusion er nøglebegreber Bidrage til faglig sparring til medarbejdere i PPR samt til dagtilbud og skoler, herunder indgå i dialog med forældre om løsning af problemerne Have ansvaret for visitationsudvalget til dagtilbudsområdet og skoleområdet, samt have det økonomiske ansvar for tildelingen af ressourcerne Indgå i visitationsudvalget på Familieområdet, samt indgå i faglig sparring med ledere og medarbejdere i komplicerede sager Sikre at der findes løsninger på tværs af dagtilbudsloven, folkeskoleloven og serviceloven på en respektfuld måde, hvor der udvises indsigt og forståelse for hinandens kerneopgave, lovgivning og rammevilkår Være visionær og sætte retning og være tydelig omkring, hvad der er PPR’s opgave og rolle, og hvor opgaven skal udvikles, både indenfor PPR’s kerneområde og i forhold til dagtilbud og skoler og i relation til Familieafdelingen Personlige kvalifikationer Du er uddannet psykolog Det vil være en stor fordel, hvis du har et solidt indblik i PPR’s kerneopgaver og har forståelse for de forskellige fagpersoners kerneopgaver, herunder at sætte de forskellige fagligheder i spil Vi forventer, at du har ledelseserfaring fra lignende organisation. Alternativt, at du har flair for ledelse og er parat til at uddanne dig indenfor området Du er udviklingsorienteret og evner at agere i en travl hverdag Du er en tydelig og troværdig leder, der har gode kommunikative og relationelle kompetencer, da området er karakteriseret af mange samarbejdspartnere, hvor der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde Har evnen til at bevare overblikket i komplicerede sager og komme med løsninger til gavn for barnet Du evner at være både daglig leder og faglig sparringspartner Du har en respektfuld og anerkendende tilgang samt humoristisk sans Det er vigtigt, at de mange interessenter oplever, at PPR bidrager til at almenområdets institutioner arbejder godt sammen med specialindsatser for børn og unge, hvor der er behov for dette. Vi er opmærksomme på, at der er mange opgaver og der kan afhængig af ansøger kompetencer ske uddelegering af nogle af opgaver. Ansættelsesvilkår og ansættelsesforløb Løn forhandles på baggrund af kvalifikationer og erfaring. Stillingen forventes besat 1. december 2021. Ansøgningsfristen er tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 23.59. 1. ansættelsessamtale er den 14.10.2021. sidst på dagen. 2. samtale er den 25.10.2021 sidst på dagen. Der vil mellem 1. og 2. samtale være en testforløb, som vil foregå efter aftale i tidsrummet 15-25 oktober, dog primært på dagene den 15. og 25. oktober (på grund af efterårsferien) Yderligere oplysninger Familiechef Lone Nygaard Jensen, telefon 30 43 31 73 eller Skolechef Søren Thorborg, telefon 20 46 37 90 Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV. Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.
Køge Kommune
Indrykket 21. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk