Flowkoordinator til økonomisk balance og socialfaglig støtte

Profilbillede
dato

Har du næse for økonomi og hjerte for borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte? – så er det lige dig vi søger til en spændende ny funktion som flowkoordinator i Køge Kommunes Socialafdeling.

Vi søger to nye kollegaer, som vil understøtte vores dygtige sagsbehandlere og leverandører i samarbejdet om at sikre høj faglighed og økonomisk balance, når vi bevilger og følger op på indsatser til Køge Kommunes mest sårbare borgere.

Hvem er vi?

I Socialafdelingen lægger vi vægt på et arbejdsmiljø præget af rummelighed, tværfaglighed og humor. Vi har højt til loftet og er stolte af vores arbejde og hinanden.

I myndighedsafdelingen behandler vi ansøgninger og følger op på indsatser bevilget efter servicelovens paragraffer. Vi træffer blandt andet afgørelser om socialpædagogisk støtte, botilbud, BPA-ordninger, beskyttet beskæftigelse og merudgifter.

Vores afdeling består af i alt 10 sagsbehandlere, en faglig koordinator og en enhedsleder. Ud over det er vi en del af et større fagligt fællesskab med Åben Rådgivning, udkørende team, administrative medarbejdere samt konsulenter – blandt andet på hjerneskadeområdet. Vi samarbejder desuden tæt med kollegaer og kompetencer i andre afdelinger og tilbud – internt som eksternt.

Hvem er du?

Da der sker løbende ændringer i vores borgeres liv, er der en vedvarende kommunal opgave med at sikre overensstemmelse mellem den konkrete og individuelle vurdering af borgernes behov, indsatsen og udgiftsniveauet.

Den opgave har vi brug for din hjælp til at løse, og vi forventer derfor, at du har uddannelsesbaggrund og erfaringer inden for et eller flere områder: socialrådgivning, pædagogik, ergoterapi og økonomi.

Desuden søger vi særligt to profiler der er kendetegnet ved:

  • Økonomisk tæft og viden om socialfaglige takstberegninger og kontrakter – eller stor interesse for at indhente viden om det.
  • Kendskab til serviceloven og erfaring med socialpædagogiske indsatser.
  • Viden om faglige metoder i arbejdet med udsatte borgere og/eller borgere med funktionsnedsættelser og psykiatriske udfordringer.
  • En udpræget holdspiller med både respekt for dine kollegaer og mod til at udfordre ’plejer’ og ’synsninger’’.
  • Relationsskabende og fleksibel men også robust i evnen til at stå fast, når opgaven kalder på det.
Hvad tilbyder vi?

Vores nye flowkoordinatorer får rig mulighed for at præge stillingerne, da funktionen er helt nyoprettet. Du får en høj grad af selvstændighed i planlægningen af arbejdet og et tæt samarbejde med dygtige kollegaer i og på tværs af forskellige niveauer i organisationen.

Vi tilbyder desuden:

  • Fagligt udfordrende og spændende arbejdsopgaver
  • En stor kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Frihed under ansvar og stor medindflydelse på beslutnings- og arbejdsgange
  • Et arbejdsmiljø præget af rummelighed, tværfaglighed og humor
  • Fagdage, faglige cafeer, supervision m.m.

I Socialafdelingen har vi en dynamisk arbejdsmiljøgruppe, der har et stærkt fokus på den fortsatte udvikling af vores faglige fællesskab, et godt arbejdsmiljø og implementering af Køge Kommunes personalepolitiske pejlemærker som er: åbenhed, ordentlighed, faglighed, indflydelse/ansvar og vækst/udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn ifølge gældende overenskomst.

Ansættelsen er 37 timer med flextid.

Ansøgning og kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Gitte Barlach tlf.nr. 20 46 41 58 eller mail gitte.barlach@koege.dk.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 26. juni 2024.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Køge Kommune, Torvet, 4600 Køge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052542

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet