Pædagog til støttefunktion stilling til børnehuset Valhalla

Profilbillede
dato

Børnehuset Valhalla søger en uddannet pædagog, som ønsker at varetage en støttefunktion stilling på ca. 22 timer ugentligt frem til 31.03.2025, med mulighed for forlængelse. Stillingen er i børnehaveafdelingen.

Dit job vil bestå i at have et tæt samarbejde med især én kollega om en børnegruppe ift. at kunne støtte op om et barns deltagelse i et større fællesskab. I skal samarbejde om at guide barnet i samspillet med de andre børn og på sigt kunne give barnet nogle flere redskaber til at kunne indgå i et større fællesskab.
Vi forventer at du arbejder ud fra et anerkendende børnesyn, at du er undersøgende på barnets perspektiv og kan sætte dig i barnets sted, og at du tager udgangspunkt i barnets ressourcer og skaber rammer, hvor barnet kan opleve at lykkes. Du skal kunne sætte nogle faste og forudsigelige rammer op omkring et barn, som er sansesøgende og som har et højt aktivitetsniveau og som har brug for hjælp til at regulere sig.

Du vil skulle være tovholder på arbejdsmøder og netværksmøder med forældre og PPR og opdatering af handleplaner. Det forventes at du både taler og forstår dansk og kan formulere dig skriftligt på dansk. Timerne vil til at starte med ligge mellem 08.30/09.00-12.30/13.00. Men du skal kunne være fleksibel såfremt det skulle blive nødvendigt, at rykke rundt på timerne, for at løse den pædagogiske opgave bedst muligt.

Valhalla er et dagtilbud i stor pædagogisk udvikling og med et hus med 70% uddannet pædagogisk personale. Vi har både et stort indendørs og udendørs areal. Vi arbejder ud fra følgende tre pædagogiske grundprincipper:
- Vi arbejder i små børnefællesskaber med udgangspunkt i børnenes relationer til hinanden. (primært om formiddagen)
- Vi er tæt på børnene
- Vi vil noget med børnene
Børnene er medbestemmende i gruppeaktiviteten og vi forsøger hele tiden, at tage udgangspunkt i børnenes interesser med øje for, hvad vi pædagogisk vurderer børnene, har brug for. Vi har fokus på den pædagogiske kvalitet i de små og trygge børnefællesskaber med udgangspunkt i relationer og samspil. Vi bevæger os mellem at være i de små børnefællesskaber med bevidsthed omkring at børns relationer og interesser kan ændre sig i takt med at de udvikler sig. Derfor ser vi værdi i at kunne have fleksibilitet i grupperne, men altid med udgangspunkt i børnenes behov og relationer.

Vi vægter den faglige refleksion og den faglige udvikling højt og mødes jævnligt og diskuterer pædagogik i forskellige fora. Til stuemøder, refleksionsrum, afdelingsmøder, personalemøder og personaledage. Vi forventer at du vil indgå aktivt i vores faglige refleksioner og bidrage til den faglige udvikling i huset.


Vi arbejder for et tæt og åbent forældresamarbejde, hvor vi deler viden og erfaringer for bedst muligt at kunne understøtte barnets trivsel og udvikling. Alle børn og familier respekteres og der er plads til alle måder at være familie på.

Kan du se dig selv i ovenstående jobfunktion, så send os en ansøgning. Du er også meget velkommen til at ringe til dagtilbudsleder, Cecilie Christoffersen på 2485 3653, hvis du vil høre nærmere om stillingen eller for en rundvisning.

Vi vil afholde løbende ansættelser.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: deltid (22-22 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Køge Kommune, Torvet, 4600 Køge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026479

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet