Asfaltarbejder på Ringstedvej i Slimminge

Foto: Køge Kommune.
dato

I perioden fra onsdag d. 25. oktober til fredag d. 27. oktober vil der blive udført fræsearbejde på et bestemt areal.

Dette vil blive efterfulgt af asfaltarbejde, der starter mandag d. 30. oktober og fortsætter til og med fredag d. 3. november. Arbejdet vil blive udført i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 18.00.

Under arbejdsperioden vil der blive opsat midlertidige lyssignaler, hvilket kan medføre længere køretid. Det er dog vigtigt at bemærke, at politi og beredskab vil have fri passage til enhver tid.

Arbejdet er vejrafhængigt, så der kan forekomme forsinkelser. Arbejdet udføres af Colas A/S Asfalt, og kontaktpersonen er Mohamed, der kan kontaktes på tlf. 40 34 65 32.


https://koege.dk/om-koege-kommune/presse-og-kommunikation/nyheder-og-aktuelt/nyheder/asfaltarbejder-paa-ringstedvej-i-slimminge
Kilde: Køge Kommune