Introlæger, Anæstesiologisk Afdeling, SUH, Køge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde i verdens bedste lægefaglige speciale på en afdeling med dygtige og dedikerede kollegaer, så er der på anæstesiologisk afdeling, SUH Køge, to 1-årige introduktionsstillinger ledige til besættelse hhv. pr. 1. september 2024 (stillingsnr. 3800E50-84-i-04) og pr. 1. oktober 2024 (stillingsnr. 3800E50-84-i-02).

Vi tilbyder

 • Høj faglighed
 • Et godt og prioriteret uddannelsesmiljø
 • Spændende og lærerige hverdage og vagter
 • Formaliseret oplæring

Afdeling med høj, international forskningsaktivitet, med mulighed for at deltage i forskningsprojekter

Du tilbyder

 • Interesse for akutarbejde og -procedures
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Lyst til og gode evner til at arbejde tværfagligt
 • Initiativ og lyst til at lære, samt at kunne håndtere en stejl læringskurv
 • Engagement og vilje til at dedikere dig til opgaven Interesse for undervisning

Afdelingen følger uddannelsesprogrammet fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM). Målbeskrivelse og Porteføljen kan findes på selskabets hjemmeside www.dasaim.dk.

Du vil få et planlagt oplæringsforløb over 10-12 uger, hvor du ikke går i vagt. Herefter indtræder du i forvagtslaget med selvstændig funktion.

Vagtarbejde varetages af 3 læger (1 reservelæge og 2 speciallæger).

Om afdelingen

Anæstesiologisk Afdeling er en afdeling i vækst, både i forhold til den kliniske aktivitet, stigende kompleksitet knyttet til løbende hjemtag af højtspecialiserede funktioner, uddannelse og ikke mindst forskning. Organisatorisk har Anæstesiologisk Afdeling, SUH Roskilde, og Anæstesiologisk Afdeling, SUH Køge, haft fælles afdelingsledelse siden marts 2019.

Hovedopgaverne er

 • Behandling og pleje af høj kvalitet til SUHs patienter inden for anæstesi, perioperativ smertebehandling, operation, intensiv terapi samt komplekse nonmaligne smertetilstande
 • Præ- og postgraduat uddannelse af læger og sygeplejersker inden for det anæstesiologiske/intensive speciale
 • Forskning inden for specialet

Afdelingen er kendetegnet ved et godt tværfagligt samarbejde internt og eksternt. Vi arbejder i en foranderlig hverdag, både pga. mange akutte patientforløb og pga. større og mindre forandringer, der er skridt på vejen i hospitalets udvikling til et stort universitetshospital, som vil rumme regionens højt specialiserede behandlinger og samle de knyttede faglige specialer.

Det er en stor afdeling med ca. 550 medarbejdere, heraf ca. 85 læger. Der er et fremragende samarbejde i lægegruppen, der er fleksibel og ser løsninger og udviklingsmuligheder.

Afdelingen er fordelt på 3 operationsgange, to dagkirurgiske operationsafsnit, to opvågningsafsnit, to intensivafsnit og et tværfagligt smertecenter.

Årligt varetages ca. 26000 indgreb med anæstesi, i Køge inden for ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi og øre-næse-hals kirurgi og i Roskilde til indgreb foretaget af urologisk, gynækologisk-obstetrisk, karkirurgisk, brystkirurgisk og plastikkirurgisk afdeling. Der er 10 pladser på intensivafsnittet i Køge og 6 pladser på intensivafsnittet i Roskilde.

Afdelingen er forskningstung med en klinisk forskningsenhed med cirka 35 medarbejdere, som ledes af vores lærestolsprofessor.

Om Sjællands Universitetshospital:

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til den uddannelsesansvarlige afdelingslæge, Vibeke Eriksen, på tlf. 4732 6333 eller email: verik@regionsjaelland.dk

Fristen for ansøgning er tirsdag den 21. maj 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 23.

Stillingen er uddannelsesklassificeret med godkendt uddannelsesprogram.

Stillingerne er 1-årige og er ledige pr. 01.09.24 og 01.10.24.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Send din ansøgning med bilag (CV opbygget efter de 7 lægeroller) og oplysning om tidligere beskæftigelse, ved at trykke ”Søg jobbet” i bunden af annoncen.

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6038484

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet