Nu åbner Varmepumpepuljen 2024: Tjek, hvor du kan få tilskud i Køge

Ligger din bolig inden for det mørkegrønne eller grønt skraverede felt, er der fjernvarme eller planer om det i området, og puljen kan derfor ikke søges. Er boligen derimod i det gule, grønne eller lilla skraverede område, kan puljen søges. Foto: PR.
Profilbillede
dato

Energistyrelsen har netop åbnet for en ny pulje med tilskud til varmepumpe. Men hvorvidt man kan søge puljen, afhænger af fjernvarmeforholdet på adressen. Lokal ekspert fra Køge giver sine bedste råd. 

Varmepumpepuljen i 2024 er netop åbnet for ansøgninger, og i år kan der søges om op til 27.000 per husstand. Det kræver dog, at boligen, der søges varmepumpetilskud til, ikke befinder sig i et område, hvor der er indlagt fjernvarme eller er planer om det – og i Køge Kommune varierer det fra den ene matrikel til den anden.

 Fjernvarme eller ej

Førend varmepumpepuljen kan søges, skal man undersøge, om man bor i et område, hvor der er lagt ud til fjernvarme, eller hvor der er planer om det inden for nær fremtid.


Foto: Anders Mølbak, BBA Certificeret Energivejleder hos Bedre Bad Køge – Mølbak VVS & Energi Teknik.

– Tilskud til varmepumpe er afhængigt af, om der er lagt ud til fjernvarme eller planer om det i det område, hvor man bor. Det kan variere fra den ene matrikel til naboens, så man skal ind og undersøge for adressen selv, siger Anders Mølbak, der er BBA Certificeret Energivejleder hos Bedre Bad Køge – Mølbak VVS & Energi Teknik 

Fjernvarmeforholdene for ens område kan findes på kortet på Plandata.dk

Billigere at skifte om sommeren

Varmepumpepuljen er en del af bygningspuljen, der i 2024 er sat til 315 millioner kroner, og heraf er det meningen, at omtrent 70 procent skal fordeles til varmepumpepuljen. Ifølge Anders Mølbak kan der være mange gode grunde til at skifte til varmepumpe, og sommeren er en af dem.

– Varmeregningen er ikke det, de fleste går og tænker på om sommeren, men det er faktisk nu eller i det tidlige efterår, det er bedst at få installationen udført. Til vinter skal der sættes midlertidig varme op, mens installationen er i gang, så det er nemmere, men også billigere for forbrugeren at få det ordnet i løbet af sommeren, siger Anders Mølbak og tilføjer:

– Flere typer varmesystemer kan kobles sammen med varmepumpen, og når man skal finde ud af, om det er den rette løsning, er min anbefaling altid at få en grundig gennemgang af boligen, så man kan sikre en optimal varmeudnyttelse og en god varmeøkonomi.


Foto: I varmepumpen møder jordvarmen eller luften et kølemiddel med et lavt kogepunkt, og kølemidlet fordamper, hvorefter dampen komprimeres, og der dannes varm gas, som føres videre til kondensatoren – og varmen afgives til boligen eller varmeanlægget.

Sådan søger du

Varmepumpepuljen kan søges via Energistyrelsens hjemmeside og følgende krav skal være opfyldt:

  • Varmepumpen skal installeres på en selvejet helårsbolig.
  • Varmepumpen skal erstatte et oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel – eksempelvis træpillefyr.
  • Boligen må ikke ligge i et område, hvor der i forvejen er fjernvarme eller planlagt fjernvarme. Info derom kan findes på kan ses på plandata.dk
  • Installation af varmepumpe må først ske efter ansøgning om tilskud.
  • Tilskud skal søges til enten en luft-til-vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe – også kaldet jordvarme.
  • Installationen skal foretages af en VE-godkendt installatør

Bedre Bad & Bedre Energi er en landsdækkende kæde af VVS-installatører, der er eksperter i energiløsninger som fjernvarme, naturgas, pillefyr, varmepumpe, jordvarme, solvarme samt i generelle energiforbedringer og energibesparelser i boligen. Læs mere på:www.bedrebad.dk

Kilde: Redaktionen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.