Operationssygeplejersker til Dagkirurgisk Afsnit, Sjællands Universitetshospital, Køge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi udvider i Dagkirurgisk Afsnit Sjællands Universitetshospital, Køge og søger to operationssygeplejersker

Har du interesse for sygepleje til korte kirurgiske patientforløb (modtagelse - operation – udskrivelse) er du måske en af de nye kollegaer vi søger.

Velkommen til Dagkirurgisk Afsnit, Sjællands Universitetshospital, Køge
Vi tilbyder 2 stillinger som Dagkirurgisk Sygeplejerske 37 timer/uge til Dagkirurgisk Afsnit, SUH Køge. Organisatorisk hører Dagkirurgisk Afsnit under Anæstesiologisk Afdeling, som har afsnit i både Roskilde og Køge.

Dagkirurgisk Afsnit har 3 operationslejer, der nu udvides med 3 ekstra operationslejer, til blandt andet specialerne Ortopædkirurgi og Organkirurgi, inden for kort tid. Du vil have primær funktion som Operationssygeplejerske, men også kunne varetage den præ-/postoperative sygepleje. Du vil have en veksling imellem de mere korte simple operationer til de mere komplicerede operationer inden for hernier, galder, fod-/rygkirurgi og arthroskopier. Desuden er vi netop begyndt af varetage Sakral Nerve Modulation (SNM) operationer, som virkelig gør en forskel for den enkelte patient. Fremtiden byder på stor udvikling inden for det dagkirurgiske område med flere specialer.

Du vil være tilknyttet flere mentorer og en buddy, som vil sørge for din oplæring og, ikke mindst, at du kommer godt ind i vores fællesskab. Vi har et oplæringsprogram, som dine mentorer vil sørge for at du kommer igennem. Vores introduktion udspringer af SUH Onboarding projekt med flere samtaler, hvor vi gør status og sørger for en kontinuerlig udvikling af dine kompetencer. Hvis du ikke har tidligere erfaring inden for dagkirurgien, skal du ikke holde dig tilbage. Hvis motivationen og interessen er tilstede, så sørger vi for resten.

Du vil få tilbudt efteruddannelse i operations- og opvågningssygeplejen for sygeplejersker i Region Sjælland i et struktureret forløb på 2-3 uger.

Vi er en personalegruppe på 20 erfarne sygeplejersker, hvor vi udvider med 2 sygeplejersker, da vi fremover skal varetage operationssygeplejen til Rygkirurgi, et område du kan være med til at præge.

Vi har åbent mandag og fredag kl. 7.30 - 17.00 og tirsdag, onsdag og torsdag 7.30 – 20.00. Vores vagter er på 8-11 timer inden for disse tidsrum. Vi har lukket i weekend og helligdage, samt 3 uger i sommerferien. Altså en arbejdsplads med attraktive arbejdstider. Vi har et godt fællesskab, hvor vi også har sociale arrangementer uden for arbejdstid.

Vi varetager hele patientforløbet
Patientforløbet i Dagkirurgisk Afsnit omfatter modtagelse, operation, opvågning samt udskrivelse. Vi opererer patienter både i generel anæstesi og lokalbedøvelse. Vi har et tæt samarbejde med Anæstesisygeplejerske/-læge og de kirurgiske læger, som har deres daglige gang i Dagkirurgisk Afsnit. Vores sygepleje tager udgangspunkt i den enkelte patient, og dagkirurgiske kerneydelser i hele patientforløbet udføres i høj kvalitet, således at behandling og pleje lever op til gældende kvalitetsstandarder, nyeste viden og evidens på området.

Udvikling af afsnittet
Fremtiden byder på stor udvikling inden for det dagkirurgiske område. Vi ønsker, at vores afsnit udvikles i takt med patienters behov, forbedrede organisatoriske arbejdsgange, kvalitets- og udviklingsarbejde, samt forskning. Vi har patienten i centrum, og det ”gode patientforløb” har en høj prioritet i det daglige arbejde. Vi stiler mod, at alle sygeplejersker har kompetencer inden for operations- og opvågningssygepleje og ønsker, at styrke et godt fællesskab og skabe en attraktiv arbejdsplads.

Du vil have mulighed for projekter i klinisk praksis i samarbejde med vores sygeplejefaglige forskningsleder.

Din profil
Vi ønsker 2 sygeplejersker med erfaring inden for operationssygepleje eller, som ønsker at tilegne sig disse kompetencer. Du er positiv og engageret, er visionær og kreativ med gode samarbejdsevner. Du er interesseret i udvikling af det dagkirurgisk område. Du medvirker til at skabe et godt patientforløb for den enkelte patient i samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. Du kan lide at have flere bolde i luften samtidig i en travl hverdag.

Hvis det har vakt din interesse, så kontakt mig til et uforpligtende kaffemøde. Du er også velkommen til at deltage i klinikken en dag, så du kan se hvad vi laver.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler

Ansøgningsfrist 1. juni

Samtaler 6. juni

Ansættelse 1. august

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/jobside?hr=show-job/34875&linkref=12482&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5830154

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet