Psykolog til PPR i Køge Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du psykolog og optaget af børns udvikling, så mangler vi lige en engageret psykolog til PPR i Køge Kommune.

PPR i Køge søger en psykolog til en fast stilling pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Som psykolog i PPR i Køge Kommune har du din daglige gang ude i distriktet, tæt på de dagtilbud og skoler, som du er tilknyttet. Her er du fast deltager i ressourceteamet, hvorfra de tværfaglige indsatser prioriteres og koordineres, i et samarbejde mellem dagtilbud/skole, PPR, Familiecenter Køge og Sundhedstjenesten.

Dine arbejdsopgaver

Dine opgaver som psykolog i PPR består primært af rådgivning, vejledning og supervision såvel som vurderingsarbejde. Din faglighed er mange gange central i forhold til koordinering af sammenhængende indsatser, hvor du som tværfaglig brobygger skaber rammer og blik for udviklingsmuligheder.

Arbejdet foregår ofte sammen med de tværfaglige kolleger, du deler distrikt med, men også monofagligt eller på egen hånd. I PPR i Køge Kommune har vi lige nu fokus på at skrivebordsarbejdet minimeres, så der frigives mest muligt tid til at samskabe flere udviklingsmuligheder for børn og unge.

Vi forventer, at du er uddannet psykolog og er optaget af de områder af psykologien, der har med børn og unges udvikling og hverdagsliv at gøre. Vi forventer også, at du betragter børn og unges kontekster og relationer som afgørende for deres udviklingsmuligheder. Det er væsentligt, at du er god til at selvtilrettelægge og prioritere, og at du har mod på at indgå i komplekse samarbejdsrelationer og bidrage til at skabe sammenhængende indsatser.

Vi tilbyder supervision i forbindelse med autorisation og et alsidigt arbejde med en høj grad af fleksibilitet samt en kultur præget af nysgerrighed, dialog og tillid.

Om os

PPR i Køge Kommune er en velfungerende afdeling med 34 medarbejdere, bestående af psykologer, logopæder, fysio- og ergoterapeuter, en småbørns-, en inklusions- og en læsekonsulent samt to administrative medarbejdere, en teamleder og afdelingsleder. Vi er organiseret i tre tværfaglige teams, som er distriktsopdelte i område Nord, Syd og Midt. Vi mødes i vores tværfaglige teams hver 14. dag på Rådhuset.

PPR er organiseret under Familieafdelingen og vægter et tæt og konstruktivt samarbejde på tværs af hele Børne- og Uddannelsesforvaltningen (BUF) i Køge Kommune. Vores fælles afsæt i BUF er de fire principper i Køge Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik:

  • Det gode børne- og ungeliv i meningsfulde fællesskaber i hverdagslivet
  • Tidlig forebyggelse og indsats
  • Partnerskab – inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket
  • Fælles ansvar for en sammenhængende indsats

PPRs arbejde er primært rettet mod børn og unges hverdagsliv i og omkring institutioner og skoler, på almen- såvel som specialområdet. Vi bidrager til at løse opgaver i tæt samarbejde med de fagprofessionelle (lærere, pædagoger mm.) og øvrige voksne omkring vores børn og unge. PPRs fokus er i denne sammenhæng at bidrage til kvalificeringen af indsatserne, med blik på inklusion, kompetenceudvikling og tidlig forebyggelse.

Praktisk

  • Vi tilbyder en fast stilling – på 37 timer om ugen.
  • Løn- og ansættelsesvilkår som psykolog i henhold til gældende overenskomst med Dansk Psykologforening.
  • Ved ansættelse vil du blive bedt om at medvirke til indhentelse af straffe- og børneattest.
  • Ansøgningsfristen er d. 26.4.2024 inden kl. 12.00
  • Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. april 2024 mellem kl. 10.00-14.00.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Køge Kommune, Torvet, 4600 Køge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029309

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet