Teamleder for døgnpladserne i Køge kommunes Sundhedscenter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du med i forreste linje i det nære sundhedsvæsen og brænder du for at sikre gode borgerforløb?

I et stærkt, tværfagligt samarbejde understøtter vi målrettede og korte ophold/forløb til borgere, der ofte kommer direkte fra sygehus til døgnpladserne. Succesfulde forløb for borgeren kræver, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, motivation og helbredssituation. Kan du motivere og lede denne udvikling, så er det dig, vi søger.

Hvem er vi?

Døgnpladserne i Køge Kommunes Sundhedscenter er en enhed, som er delt i 2 afdelinger (grøn / blå), som med et tværfagligt fokus skal sikre en høj faglighed og et koordineret borgerforløb uanset formålet med borgerens ophold, som kan være et rehabiliteringsophold, et palliativt ophold, aflastning af pårørende i form af en rulleplads/aflastningsophold eller andet.

Døgnpladserne består af 23 pladser og ca. 45 fagligt engagerede medarbejdere, bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/hjælpere og en ernæringsmedarbejder. Der er ligeledes ansat en erfaren planlægger. Afdelingens fysio/ergoterapeuter refererer ledelsesmæssigt til teamleder for Træning, men er også nære samarbejdspartnere.

Døgnpladserne er en vigtig del af Sundhedscentret. Huset ligger lige overfor Køge Station, og huser snart ca. 150 engagerede kolleger som arbejder med en bred vifte af social- og sundhedsfaglige opgaver indenfor træning, sygepleje, aktiviteter, sundhedsfremme, forebyggelse, rådgivning, samarbejde med frivillige og meget mere. Det giver mulighed for sammen at skabe kvalitet i hverdagen for kommunens borgere.

Der er mange samarbejdspartnere både i regionalt, privat og kommunalt regi. Der er naturligvis et tæt samarbejde med Køge Kommunes Lokalteam og plejeboliger. Vi har også et tæt samarbejde med SUH/Geriatrisk sektion, hvorfra en speciallæge en dag ugentlig møder ind i enheden.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du er uddannet sygeplejerske og har en lederuddannelse på diplomniveau eller lyst til at tage en sådan uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring, med personaleledelse og faglig ledelse. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Har erfaringer fra en lignende stilling, herunder ledelse af korte forløb, som kan have forskellige formål.
 • Har fokus på at etablere et tæt samarbejde med øvrige afdelinger i Køge Kommune om borgerforløb der går på tværs.
 • Har et stærkt fagligt fokus og kan udfordre vaner og arbejdsgange, gennem nysgerrige og undrende spørgsmål.
 • Kan bidrage til at udvikle en dokumentationspraksis, som lever op til gældende standarder på området. Her er kendskab til Nexus/FS 3-metoden et godt udgangspunkt.
 • Kan udvikle afdelingen endnu mere, ved at skabe rammerne for en kultur, hvor tillid, åbenhed og engagement er i højsædet.
 • Sætte en tydelig retning gennem en anerkendende og ligeværdig kommunikation.
 • Være en synlig og tilgængelig leder for medarbejderne på Døgnpladserne, men også for resten af Sundhedscentret.
 • Kan styre og overholde Døgnpladsernes budget.

Kompleksiteten i det nære sundhedsvæsen er stor. Behovet for en teamleder med et stort klinisk overblik og et rehabiliterende fokus er essentielt for at understøtte succesfulde forløb sammen med borgerne.

Vi har et højt flow i vores borgerforløb og en kompleksitet, der gør, at vi skal være fagligt ambitiøse. Vi søger en teamleder som:

 • Kan understøtte en stærk kultur for læring, sparring og tværfaglig koordinering for at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling og et højt sundhedsfagligt niveau.
 • Har fokus på at arbejde systematisk, evidensbaseret og rehabiliterende, med udgangspunkt i borgernes egen motivation og ressourcer.
 • Kan medvirke til at sikre at dokumentationen efter SEL & SUL lever op til gældende standarder.

Hvad tilbyder vi?

Hos os vil du få et spændende, udfordrende og afvekslende job. Vi vægter faglighed, medbestemmelse og selvstændighed højt, og som teamleder får du frihed til og ansvar for at videreudvikle indsatsen på Døgnpladserne både selvstændigt og i tæt samarbejde med medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere i Køge Kommune.

Som teamleder af døgnpladserne kommer du til at arbejde tæt sammen med Køge Kommunes Sundhedscenters leder og øvrige teamledere i huset.

Derudover bliver du en del af en større ledergruppe i Ældre og Sundhed-afd., som kontinuerligt mødes til lederdage med fokus på den faglige udvikling og sparring.

Ansøgning og kontakt

Vi forventer at afholde samtaler d. 26+29. april 2024.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Køge Kommune, Torvet, 4600 Køge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6027767

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet